TITAAN™ er Codys svar på Industri 4.0

TITAAN™ er en digital løsning for å samle og lagre data fra nye og eksisterende maskiner og gjøre disse tilgjengelige for ulike IT-plattformer. Kort sagt: “The missing link” mellom produksjonsmaskinene og bedriftens overordnede IT-system.

TITAAN™ håndterer produksjonsdata, alarmer, parameterendringer og brukerhandlinger, elektroniske signaturer, resepter, alarmlogger og rapporter.

Slik virker TITAAN™
Assets 3,567 kP2,345 kP12,555 kP73,030 kP

LYTTE

TITAAN™ kan fange data fra produksjonen på flere ulike måter. All data merkes med tidspunkt og lagres sikkert og tilgjengelig for automatisk rapportering, visning i dashboard, eksport eller søk. TITAAN™ tilfredsstiller de høyeste krav til datasikkerhet, og oppfyller industrikravene for farmasøytisk produksjon (GAMP5, 21 CFR Part 11).

Assets
Assets 3,567 kP2,345 kP12,555 kP73,030 kP

RAPPORTER

Bruk TITAAN™s integrerte rapportdesigner til å lage fleksible rapporter fra produksjonsdataene som er lagret. Data kan presenteres på mange ulike måter, som f.eks. diagrammer, lister og tabeller. Rapportene kan printes, lagres i ønsket format (f.eks. excel, csv, pdf) eller sendes elektronisk til ERP- eller MES-systemet

Assets
Assets 3,567 kP2,345 kP12,555 kP73,030 kP
Assets 3,567 kP 2,345 kP 3,567 kP 2,345 kP 2,345 kP 2,345 kP 12,555 kP 12,555 kP 73,030 kP 73,030 kP

RESEPTER

En av de kraftigste funksjonene i TITAAN™ er muligheten til å opprette og håndtere produktresepter eller oppskrifter - og bruke dem i produksjonssystemet. Endringer i resepter er sporbare og kan gjøres fra TITAAN™ portalen, en PLS eller ERP/MES systemet.

Assets
Assets

BRUKERVERIFIKASJON

Bruk TITAAN™ til å verifisere brukerinnlogging og tilgangsnivå for brukerne. Denne funksjonen er perfekt for bransjer med høye krav til tilgangsnivå og sikkerhet og er laget iht. GAMP5 og 21 CFR Part 11. Som en integrert del av TITAAN™, gjør brukerverifikasjonsmodulen det mulig å bruke elektroniske signaturer på kritiske punkter i produksjonen. Signaturene kan da knyttes til rapporter eller spesifikke datasett.

Våre kunder :
ReferanserLogoer ReferanserLogoer